Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Էվերեստ 3D 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:45 Էվերեստ 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 3D 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Էվերեստ 3D 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին» 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին» 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Լեգենդը 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:45 Էվերեստ 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Էվերեստ 3D 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:45 Էվերեստ 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 3D 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Լեգենդը 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին» 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին» 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Լեգենդը 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:45 Էվերեստ 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Էվերեստ 3D 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Անահիտ 0+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:45 Էվերեստ 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:45 Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 3D 12+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Լեգենդը 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Անավարտ թռիչք 16+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 12+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին» 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին» 0+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Լեգենդը 16+ 2500 դրամ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Անավարտ թռիչք 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սկոտչ և Whiskey 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:30 Հյուսիս-հարավ 6+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:45 Էվերեստ 12+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
23:00 Հյուսիս-հարավ 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Լեգենդը
  Այսօր: 20:30
  2500 դրամ
  2 ժամ 11 րոպե
 • Էվերեստ 3D
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 11:30
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 16:00
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 11:30
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 11:30
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 11:30
  1500 դրամ
  2 ժամ 7 րոպե
 • Էվերեստ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 13:45
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 22:45
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 13:45
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 22:45
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 13:45
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 22:45
   Կապույտ դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 13:45
  1500 դրամ
  2 ժամ 9 րոպե
 • Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն 3D
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 14:45
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 14:45
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 14:45
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  Այսօր: 14:45
  2500 դրամ
  2 ժամ 7 րոպե
 • Հյուսիս-հարավ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 11:00
   Կարմիր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 13:00
   Կարմիր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 17:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 19:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 21:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 22:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 23:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 11:00
   Կարմիր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 13:00
   Կարմիր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 17:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 19:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 21:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 22:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 23:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 11:00
   Կարմիր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 13:00
   Կարմիր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 17:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 19:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 21:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 22:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 23:00
   Կարմիր դահլիճ
   2500 դրամ
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 36 րոպե
 • Սկոտչ և Whiskey
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 13:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե
 • Լաբիրինթում վազողը.Կրակով փորձություն
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 18:15
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 18:15
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 18:15
   Կապույտ դահլիճ
   2500 դրամ
  Այսօր: 18:15
  2500 դրամ
  2 ժամ 7 րոպե
 • Անահիտ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 25 րոպե
 • «Հավես չկա», «Թափթփված Թագուհին»
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 19:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  Այսօր: 18:30
  1500 դրամ
  46 րոպե
 • Անավարտ թռիչք
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Հոկտեմբերի 05, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Հոկտեմբերի 06, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Հոկտեմբերի 07, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 17:30
  1500 դրամ
  1 ժամ 20 րոպե