Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
13:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:45 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Վեց երաժիշտ քաղաքի ֆոնին ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Գարշելի Ես 3 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:45 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:45 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Վեց երաժիշտ քաղաքի ֆոնին ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Գարշելի Ես 3 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:45 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:45 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Վեց երաժիշտ քաղաքի ֆոնին ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Գարշելի Ես 3 3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:45 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:45 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Գարշելի Ես 3 ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Վեց երաժիշտ քաղաքի ֆոնին ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Դյունկերկ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Խոստումը (հայերեն) հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
12:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:15 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Վեց երաժիշտ քաղաքի ֆոնին ռուսերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Վեց երաժիշտ քաղաքի ֆոնին
  Այսօր: 20:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 13 րոպե
 • Դյունկերկ
  Այսօր: 17:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 46 րոպե
 • Կապիկների մոլորակը.Պատերազմ
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  2 ժամ 22 րոպե
 • Գարշելի Ես 3
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 36 րոպե
 • Գարշելի Ես 3 3D
  Վաղը: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 36 րոպե
 • Խոստումը (հայերեն)
  Այսօր: 21:00
  2500 դրամ
  2 ժամ 12 րոպե
 • Դե Տժժա
  Այսօր: 14:15
  1000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Առաջին դեմք
  Այսօր: 16:15
  1500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե