Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Բրուքլին (անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) անգլերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Թեթևաբարո պապիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Դանիացի աղջիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Բրուքլին (անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) անգլերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Թեթևաբարո պապիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Դանիացի աղջիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Արամմա հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Որոգայթ հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Արամմա հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Քունգ-Ֆու Պանդա 3 ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Բրուքլին (անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով) անգլերեն 16+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Հռոմեական հանդիպումներ ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Զգուշացե՛ք, կանայք են հայերեն 14+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Արամմա հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:00 Թեթևաբարո պապիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Որոգայթ հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Դանիացի աղջիկը ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Սիրո Գործակից հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Սևի հիսուն երանգները ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Բրուքլին (անգլերեն՝ ռուսերեն ենթագրերով)
  Այսօր: 16:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 51 րոպե
 • Քունգ-Ֆու Պանդա 3 /3D
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 26 րոպե
 • Դանիացի աղջիկը
  Այսօր: 21:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 59 րոպե
 • Սիրո Գործակից
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 42 րոպե
 • Որոգայթ
  Այսօր: 12:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 45 րոպե
 • Արամմա
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 06, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 07, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 08, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 36 րոպե
 • Թեթևաբարո պապիկը
  Այսօր: 20:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 42 րոպե
 • Քունգ-Ֆու Պանդա 3
  Այսօր: 14:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 26 րոպե
 • Զգուշացե՛ք, կանայք են
  Այսօր: 15:00
  2000 դրամ
 • Սևի հիսուն երանգները
  Այսօր: 18:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 33 րոպե
 • Դեդփուլ
  Մոտակա ցուցադրություն:
  Փետրվարի 11, 18:00
  2500 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Հռոմեական հանդիպումներ
  Այսօր: 13:00
  1500 դրամ
  1 ժամ 30 րոպե