Սպասվող ֆիլմեր

 • Ընթացիկ ֆիլմեր

Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:15 Լեգո ֆիլմ.Բեթմեն ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:15 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Ավտոբան ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
10:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Ավտոբան ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:00 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Ավտոբան ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Երգիր ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Ավտոբան ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:15 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
Ժամ Ֆիլմի անվանում Լեզու Տարիք Արժեք Դահլիճ Էլ. տոմս
11:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
11:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
12:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
13:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 1500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
14:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:00 Ավտոբան ռուսերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
15:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:00 Երգիր ռուսերեն 6+ 2000 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
16:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
17:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:00 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
18:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 1500 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:00 Կյանք ու կռիվ 2 հայերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
19:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 1500 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:15 Երգիր ռուսերեն 6+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
20:30 Դե Տժժա հայերեն 16+ 2000 դրամ Կարմիր փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:00 Ավտոբան ռուսերեն 16+ 2500 դրամ Կարմիր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
21:30 Առաջին դեմք հայերեն 12+ 2000 դրամ Կապույտ փոքր դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
22:15 Հիսուն երանգով ավելի մուգ ռուսերեն 18+ 2500 դրամ Կապույտ դահլիճ Գնել Էլ. տոմս
 • Ավտոբան
  Վաղը: 15:00
  2000 դրամ
  1 ժամ 39 րոպե
 • Երգիր
  Վաղը: 10:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 48 րոպե
 • Հիսուն երանգով ավելի մուգ
  Այսօր: 13:15
  1500 դրամ
  1 ժամ 55 րոպե
 • Լեգո ֆիլմ.Բեթմեն
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 11:15
   Կապույտ դահլիճ
   1000 դրամ
  Այսօր: 11:15
  1000 դրամ
  1 ժամ 44 րոպե
 • Կյանք ու կռիվ 2
  Այսօր: 11:00
  1000 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե
 • Դե Տժժա
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 12:15
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 19:15
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 21:15
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 12:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 14:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 15:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 16:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 18:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 20:30
   Կարմիր փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 12:30
  1000 դրամ
  1 ժամ 35 րոպե
 • Առաջին դեմք
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Չորեքշաբթի, Փետրվարի 22, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Հինգշաբթի, Փետրվարի 23, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Ուրբաթ, Փետրվարի 24, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Շաբաթ, Փետրվարի 25, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Կիրակի, Փետրվարի 26, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երկուշաբթի, Փետրվարի 27, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 11:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 13:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1000 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 17:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 19:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   1500 դրամ
  • Երեքշաբթի, Փետրվարի 28, 21:30
   Կապույտ փոքր դահլիճ
   2000 դրամ
  Այսօր: 11:30
  500 դրամ
  1 ժամ 50 րոպե